Lavana

Mijn boeken en teksten

DE KOSMOS EN IK - Openbaringen voor deze tijd
Uitgave 1991 - Auteur Lydia Gitana (thans werkzaam
onder de naam LAVANA)

IN HOGER CONTACT - Verzameling inspirerende teksten, gedichten en meditaties die ons zullen leiden
tot een hoger contact.
Uitgave 1998 - Auteur Godina (thans werzaam onder de naam LAVANA)

VAN KARMISCH NAAR KOSMISCH - Leringen tot het bereiken van een kosmisch bewustzijn.
Uitgave 2002 - Auteur Godina (thans werkzaam onder de naam LAVANA)

BUNDEL: OPENBARINGSTEKSTEN - Een weg naar verlichting
Uitgave 2009 - Auteur Lavana

BUNDEL: EEN MEESTERLIJK CONTACT - Lichtboodschappen,
Doorgevingen van de Meesters,
De Goddelijke Inwijdingsweg.
Uitgave 2010 - Auteur Lavana

BUNDEL: GEDACHTEN IN GEDICHTEN - In de weg van de ziel.
Auteur Lavana

AANBEVOLEN:
De bundel: IK BEN DE KOSMOS
Openbaringen voor de nieuwe tijd

Excerpt uit het manuscript 'Ik ben de Kosmos'.
Het manuscript dateert van het jaar 1991 en is nooit uitgegeven
geweest.
Dit deel is op de dag van vandaag heel actueel.

Om hardop voor jezelf te lezen

SHIFT NAAR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID

Wat verstaan wij hieronder nu de datum van 21 december 2012 gepasseerd is, zie onderstaande tekst:

Een nieuwe vorm van zien,
een nieuwe vorm van ervaren
geeft een nieuwe werkelijkheid weer.
Deze nieuwe werkelijkheid schenkt ons vertrouwen omdat ze
ons bevrijdt
van oude vastgeroeste
denk- en leefwijzen.

Opnieuw leren kijken,
opnieuw leren zien,
je kijkt en je beziet de wereld opnieuw.
Je ziet nu.
Je ziet wat je hebt.
Je ziet waar je bent.
Je ervaart opnieuw je omgeving,
je huis maar bovenal JEZELF.

Alles wat je ziet in je huis is een
weerspiegeling van je ziel.
Als dingen je niet of niet meer
bevallen, dan vernieuw je ze en zet je het anders of iets anders er voor in de plaats hetgeen nu je interesse heeft of wat je nu mooi vindt.
Wat je vroeger mooi vond heeft zijn functie dan gehad.
Je gaat alles nu zien met de ogen van de ziel en dan zie je meer - je ziet als het ware doorheen de materie - de symboliek van alles.
Je herkent je omgeving van binnenuit.
Nu ga je inzicht krijgen in jezelf.
In zicht wil zeggen zicht krijgen van wat er in je leeft.
Zicht krijgen op je binnenwereld.
Begrijpen wat jij van binnen ervaart.

En deze ervaring brengt je naar de sleutel of de code van de vijfde dimensie.

Wat denk je?
Wat beweegt je?
Wat is je passie?

Oude beperkende gedachten keer je NU om.
Je keert ze om naar aanvaarding van je situatie en vanuit die aanvaarding inzicht keren krijgen in het oorzakelijke gevolg van alles
.

Dan maak je binnen en buiten gelijk.
Dan is wat je van binnenuit ervaart ook zichtbaar geworden in de buitenwereld.
Je hebt zo jezelf geplaatst in een nieuwe werkelijkheid die nu een weerspiegeling vormt van je eigenste zelf.
En, bevrijdt van beperking, schenkt dit je vrijheid en vreugde.

NU is het de tijd om dit alles te realiseren omdat juist nu de krachtige 5D lichtvibraties de Aarde zowel vanuit de binnenaarde als vanuit de kosmos ons in grote mate toestromen en doorstromen.
We zien wat er gebeurt in onszelf en overal om ons heen als gevolg daarvan.
Maak nu gebruik van deze lichtkracht om jezelf volledig te bevrijden van de oude 3D trilling en je te verhogen tot de nieuwe 5D realiteit die nu meer zichtbaar wordt doorheen de chaos van 3D.

Dan ervaar je de shift naar 5D als een vreugdevolle gebeurtenis die je nieuwe mogelijkheden verschaft en je een realiteit laat
zien die onbeperkt is en je heelt en geneest van alles wat nu nog beperking, pijn of lijden geeft.
Doorvoel je pijn en verlicht deze NU!
Laat de krachtige 5D lichtvibraties je doorstromen met een kracht die al je lichaamscellen vernieuwt en heelt.